Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hiszel Elohimben (Istenben)?

Mi a hit?

1. A fej (értelem) hite: amit látunk, vagy hallunk, azt megvizsgáljuk, azt igaznak tartsuk, vagy éppen kételkedünk benne és elutasítsuk. Ezzel  a hittel igaznak tarthatunk sok mindent, ami a Bibliában van, sőt annak egész tartalmát is. És mégis emellett szívünk érintetlen marad. Hisszük, hogy van élő Elohim (Isten), hogy Ő a mennynek és földnek teremtője. Hisszük, hogy Fia, Yahusha (Jézus) eljött erre a világra, hogy a golgotai kereszten meghalt a világ bűneiért, hogy feltámadott és él. Sőt még azt is hihetjük, hogy visszajön ítélni eleveneket és holtakat. Mindezt igaznak tartjuk és mégis - szorongás van bennünk, vagy teljesen közönyösek maradunk. Erre a hitre szükség van, de önmagában nem elég. Az ördögökben is megvan ez a hit, és rettegnek a számukra kijelentett elkerülhetetlen ítélettől. 

2. A bizalom értelmében vett hit (szív hite): olyan ember mélységes élménye ez, aki nemcsak igaznak tartja a Megváltót, és a Benne elnyert üdvösséget, hanem elfogadja, magára veszi azt és életgyakorlattá teszi. Azt jelenti, hogy bízunk benne, és rábízzuk az életünket. Aki ezt a hitet megtapasztalja, az nemcsak igaznak tartja Yahushát, hanem rábízza magát. Fogadalmat és ígéretet tesz az Atyának, eljegyzi magát Vele és így a "Bárány menyasszonya"  lesz. És azok közösségéhez tartozik, akik szívükbe és életükbe befogadták, és Övéi lesznek most és az örökkévalóságban. 

Csak a szívbéli hit, a Yahushával való közösség, Yahuah akaratával való azonosulás, a bibliai HIT. Ez újjászületés által érhető el. Csak ez a kapcsolat ad örök életet itt a földön már, és halál után megláthatom Őket szemtől szemben, örökre Velük leszek. Ez a hit visz a mennybe! A halálból az életbe! Itt a földön Yahuah-nak hatalma őriz hit által az üdvösségre, a mennyei hajlékba, ami már elkészítve van számunkra.

Yahuah az Igehirdetés bolondsága által menti meg az embereket. Bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megmenekülünk, ez Elohim ereje. 

Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek,

 de nekünk, akik üdvözülünk, Elohimnek ereje.” 1 Kor 1, 18.

 

A hit célja a lelkünk megmentése.

  Először el kell ismerni, hogy eddig a magam akarata szerint   éltem, érzéseim, indulataim, kívánságaim szerint, büszkén   vagy önző indítékokkal. Magamban, pénzemben, tehetségemben, vagy emberekben bízva éltem. Nem vettem   figyelembe Elohim hívását. Ő szabad akarattal teremtette az embert, megengedi, hogy tagadjam a létezését. Mondhatok nemet, vagy mondhatok igent Neki. Nem hallható hangon szólít, hanem egy belső érzésen keresztül, vagy emberek által. Emberi lényem kiteljesedése válaszomtól függ. Ha bízom Benne, örömmel fogok engedelmeskedni Neki. Önként és örömmel választom a ráutaltságot és engedelmességet. Rendelkezésére bocsátom magam, bármit mond, megteszem.

 Honnan tudjuk, hogy az Atya elhívott? A bizonyosság az  engedelmességből származik. Egyedül cselekedetek által  ismerjük meg Yahuah elhívását.

A hit első apró lépését a mindennapos engedelmesség követi. Ha megtesszük az első lépést, minden bizonnyal fel fogjuk fedezni Yahuah hívását. Gyakran vágy ébred fel bennünk, vagy megmagyarázhatatlan sóvárgás. Ellenőrzés képpen alávetjük Igéje próbájának, így Isten által megerősítve meggyőződéssé érlelődik. Ekkor fel kell kelni, és megtenni amit kér. Egyedül a hívő fogja meghallani az elhívást.

Yahuah azt akarja, hogy minden ember megtérjen, és eljusson az igazság megismerésére. Ő szólni akar mindenki szívéhez, de csak a készséges, megalázkodó, Elohimet kereső ember tudja meghallani. Aki beismeri, hogy lelke nincs megelégülve, fizikai szükségletei be vannak töltve, de mégsem boldog. Pascal írta: Mindenkiben van egy Elohim (Isten) alakú vákum. Ha nem Ő tölti be, valami mással pótoljuk. Ezt nevezi a Biblia bálványnak.

Előadás a hitről

 

 
Isten vagy Yahuah? Fontos tudnunk a Teremtő nevét?