Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

Akik a Bárányt követik? - Mit jelent ez?

Keresztény tanítások szerint a Megváltó személyesen vezet mindenkit, aki Benne hisz.

De arról nem beszélnek, hogy aki Őt követni akarja, annak úgy kell élnie, ahogy Ő élt.

1Jn 2,6
A ki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, a mint ő járt.

 Jézus / Yahusha megtartotta az Atya parancsolatait, törvényeit, ünnepeit. Nekünk is így kell élni. Mózes 5 könyve, a Tóra tartalmazza azokat az instrukciókat, amiket a Teremtő adott, amik által Neki elfogadható módon élhetünk. 

TORAH -  A MESSIACH ÜZENETE - Bevezető
Péld 6,23 Mert szövétnek a parancsolat, és a tudomány világosság, és életnek úta a tanító-feddések.
AKI HÍVŐKNEK MONDJA MAGÁT, BÁRMELYIK EGYHÁZHOZ IS TARTOZIK, DE NEM KÖVETI A PARANCSOLATOKAT, AMELYEK AZ ÓSZÖVETSÉGBEN LE VANNAK ÍRVA, AZ NEM KÜLÖNBÖZIK EGY POGÁNY HAGYOMÁNYOKAT ÉLŐ EMBERTŐL.
Mt 19,17 Ő pedig monda néki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat.
AZ EGÉSZ BIBLIA ARRÓL SZÓL, HOGY HIT ÉS ENGEDELMESSÉG ÁLTAL LESZÜNK ELFOGADHATÓK A TEREMTŐNEK.
EZ A FELTÉTELE A SZÖVETSÉGNEK ÉS AZ ÖRÖK ÉLETNEK!
Jn 12,50 És tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. A miket azért én beszélek, úgy beszélem, a mint az Atya mondotta vala nékem.
Bővebb magyarázat a videóban van:
 
TORAH -  A MESSIACH ÜZENETE 1.
 
TORAH -  A MESSIACH ÜZENETE 2.
 
TORAH -  A MESSIACH ÜZENETE 3.

„És láttam, íme, a Bárány állt ott a Sion hegyén, és ővele száznegyvennégyezren, akiknek homlokára fel volt írva az ő neve és Atyjának neve… Ezek azok, akik asszonyokkal nem szennyezték be magukat, mert szüzek. Ezek azok, akik követik a Bárányt, ahova megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül zsengéül Istennek és a Báránynak, és szájukban nem találtatott álnokság, mert feddhetetlenek.” Jelenések 14:1,4-5